05 Truyện lính – Giấc mơ của một người tị nạn – Chu Sa LanJoin this channel to get access to perks:
Mời Tám 1 ly cà phê bằng cách bấm vào link phía dưới để điền vào join the channel :

#tamtinhtang
Giấc mơ của một người tị nạn
Tác giả
Chu Sa Lan
nguồn chusalan.net
Tập 5

5 thoughts on “05 Truyện lính – Giấc mơ của một người tị nạn – Chu Sa Lan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *