7 thoughts on “Bón phân cho bông cải ( cải súp lơ) vườn nhà thu, Bắc Cali Mỹ 🇺🇸

  1. Vườn nhà bạn chồng nhìn thấy ham quá bạn chúc bạn ngày mới vui vẻ hết nha bạn

  2. Mị giỏi lắm ❤️👍👍 Vườn Mi đẹp và ngăn nắp. Chúc kênh Mị ngày càng phát triển nhe 😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *