Cách tạo tệp BAT

Tệp lô (hoặc BAT) đại diện cho tệp tập lệnh lưu trữ một loạt lệnh được đặt để thực thi theo thứ tự nối tiếp. Các tệp như vậy thường được sử dụng để tải chương trình, chạy một số quy trình đồng thời hoặc tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, việc tạo tệp BAT không yêu cầu kỹ năng máy tính nâng cao.

Cách tạo tệp BAT

Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu cách tạo tệp BAT, thì không cần tìm đâu xa. Bài viết này cung cấp hướng dẫn chi tiết từng bước về cách tạo các tệp BAT khác nhau.

Cách tạo tệp BAT Windows 11

Tạo tệp BAT trong Windows không phức tạp. Đây là cách tạo một tệp BAT cơ bản:

 1. Mở menu Bắt đầu, bắt đầu nhập “Notepad” và mở nó.
 2. Nhập những dòng này vào tệp văn bản:
  @ECHO OFF
  ECHO Hello and welcome to batch scripting! If you’re seeing this text, it means you’ve successfully created a BAT file in Windows. Great job!
  PAUSE
  ”.
 3. Chọn tập tin.”
 4. Chọn “Lưu dưới dạng”.
 5. Đặt tên cho tệp. Chúng tôi khuyên dùng “Test Bat” hoặc thứ gì đó tương tự. Hãy nhớ rằng bạn sẽ cần thêm “.bat” vào cuối tên tệp vì nó sẽ không hoạt động nếu không có nó. Ngoài ra, hãy đảm bảo “Tất cả tệp” được chọn bên cạnh “Lưu dưới dạng”. Lưu tệp vào vị trí mong muốn.
 6. Tìm tệp và mở nó để kiểm tra. Bạn sẽ thấy một cửa sổ lệnh với dòng chữ này: “Xin chào và chào mừng bạn đến với tạo tập lệnh hàng loạt! Nếu bạn thấy dòng chữ này, điều đó có nghĩa là bạn đã tạo thành công tệp BAT trong Windows. Bạn đã làm rất tốt!”

Cách tạo tệp BAT để di chuyển tệp

Các tệp BAT có thể được sử dụng để di chuyển một hoặc nhiều tệp từ thư mục này sang thư mục khác. Để tạo một thư mục, bạn sẽ cần tìm đường dẫn thư mục phù hợp để có thể thực hiện quá trình chuyển. Thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới để tìm và sao chép đường dẫn của các thư mục:

 1. Tìm thư mục mà bạn muốn di chuyển tệp và nhấp chuột phải vào thư mục đó.
 2. Chọn “Thuộc tính”.
 3. Sao chép văn bản ở bên phải của “Vị trí”. Ví dụ: “C:UsersUser”.
 4. Mở ứng dụng Notepad và dán văn bản.
 5. Xác định vị trí thư mục đích và nhấp chuột phải vào nó.
 6. Chọn “Thuộc tính”.
 7. Sao chép văn bản bên cạnh “Vị trí”. Ví dụ: “C:UsersUserDesktop”.
 8. Dán văn bản bên dưới vị trí của thư mục nguồn.

Bây giờ bạn đã có đường dẫn của các thư mục, đã đến lúc tạo tệp:

 1. Nhập văn bản sau vào Notepad:
  @ECHO OFF
  move Source-Path*.* Destination-Path
  ”.
  Source-Path là vị trí của thư mục nguồn, trong khi Destination-Path là vị trí của thư mục đích. Hãy nhớ rằng nếu bất kỳ phần nào trong đường dẫn của thư mục có hai từ trở lên, bạn sẽ cần đặt phần đó trong dấu ngoặc kép.
 2. Nhấn “Tệp”.
 3. Chọn “Lưu dưới dạng”.
 4. Đặt tên cho tệp và lưu nó vào vị trí mong muốn. Khi đặt tên tệp, đảm bảo chèn “.bat” ở cuối, ví dụ: “move.bat”. Ngoài ra, hãy chọn “Tất cả tệp” bên cạnh “Lưu dưới dạng”.
 5. Mở tệp BAT và các tệp từ thư mục nguồn sẽ tự động được chuyển đến thư mục đích.

Cách tạo tệp BAT để thực thi lệnh

Với các tệp BAT, bạn có thể thực thi nhiều lệnh. Tất cả những gì bạn cần làm là tìm đúng cú pháp cho lệnh bạn muốn chạy. Dưới đây là một số trong những cái phổ biến:

 • DEL – Lệnh này xóa các tập tin.
 • REN – Lệnh này đổi tên tệp và thư mục.
 • THỜI GIAN – Lệnh này hiển thị hoặc đặt thời gian.
 • CHKDSK – Lệnh này quét đĩa để tìm các sự cố tiềm ẩn.
 • MỞ RỘNG – Lệnh này trích xuất tệp từ tệp nén.

Hãy thử lệnh xóa một tập tin. Đây là cách sử dụng nó:

 1. Mở Ghi chú.
 2. Nhập văn bản sau:
  @ECHO OFF
  DEL [file destination and name]
  ”.
 3. Chọn tập tin.”
 4. Chọn “Lưu dưới dạng”.
 5. Đặt tên cho tập tin và lưu nó. Khi đặt tên cho tệp, hãy nhập “.bat” ở cuối; nếu không, lệnh sẽ không hoạt động. Ví dụ: đặt tên tệp là “delete.bat”. Chọn “Tất cả tệp” bên cạnh “Lưu dưới dạng”.
 6. Chạy tệp BAT và tệp có đích và tên bạn đã nhập sẽ tự động bị xóa.

Cách tạo tệp BAT để sao chép tệp

Với tệp BAT, bạn có thể sao chép và dán tệp từ thư mục này sang thư mục khác. Giống như di chuyển tệp, bạn cần biết vị trí của tệp nếu muốn sao chép và dán tệp. Đây là những gì bạn cần làm:

 1. Tìm tệp bạn muốn sao chép và nhấp chuột phải vào tệp đó.
 2. Chọn “Properties” và sao chép vị trí của tệp.
 3. Lặp lại các bước để lưu vị trí của thư mục đích.
 4. Mở Ghi chú.
 5. Nhập các dòng sau:
  ECHO OFF
  copy [source] [destination]
  ”.
 6. Chọn tập tin.”
 7. Chọn “Lưu dưới dạng”.
 8. Đặt tên cho tệp và lưu nó vào một thư mục bạn chọn. Đặt tên tệp chính xác là rất quan trọng để tạo tệp BAT thành công. Sử dụng “.bat” ở cuối tên tệp vì nó không thể hoạt động nếu không có nó. Ví dụ: “bản sao.bat”. Chọn “Tất cả tệp” bên cạnh “Lưu dưới dạng”.
 9. Mở tệp và tệp có vị trí bạn đã nhập sẽ được sao chép đến đích mong muốn.

Cách tạo tệp BAT để ánh xạ ổ đĩa mạng

Nếu bạn muốn tạo tệp BAT để ánh xạ ổ đĩa mạng, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

 1. Mở menu Bắt đầu, bắt đầu nhập “Notepad” và mở nó.
 2. Nhập các dòng sau:
  ECHO Create new [drive letter] drive mapping
  @net use [drive letter]:Network path/persistent: yes
  :exit
  @pause
  ”.
 3. Chọn tập tin.”
 4. Nhấn “Lưu dưới dạng”.
 5. Đặt tên cho tệp BAT và lưu nó vào thư mục mong muốn. Đảm bảo nhập “.bat” ở cuối, ví dụ: “map.bat”. Sau đó, chọn “Tất cả tệp” bên cạnh “Lưu dưới dạng”.
 6. Chạy tệp và ổ đĩa mạng của bạn sẽ được ánh xạ tự động.

Tiết kiệm thời gian với các tệp BAT

Tệp BAT là loại tệp đặc biệt chứa các lệnh khác nhau có thể được thực thi mà không cần người dùng nhập. Khi bạn tạo một tệp với một đơn đặt hàng cụ thể, bạn chỉ cần mở tệp đó để chạy lệnh đó. Mặc dù lúc đầu, việc tạo các tệp BAT có vẻ quá sức và khó hiểu, nhưng việc này sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều sau khi bạn đã thực hành.

Bạn có thường sử dụng các tệp BAT không? Cái nào bạn sử dụng thường xuyên nhất? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *