Cách tìm tên máy tính của bạn từ dấu nhắc lệnh

Dấu nhắc lệnh là một công cụ mạnh mẽ mà bạn có thể sử dụng để thực hiện mọi thứ theo nghĩa đen trên máy tính của mình. Trong số các quy trình phức tạp khác, Dấu nhắc Lệnh cho phép bạn tạo, di chuyển, xóa tệp và tìm tất cả thông tin quan trọng về các thành phần máy tính của bạn.

Mặc dù cần phải hiểu và học các lệnh của Dấu nhắc Lệnh để sử dụng công cụ này cho các quy trình phức tạp, một số quy trình đơn giản nhưng hữu ích không yêu cầu nhiều kiến ​​thức về máy tính.

Trong một số trường hợp, bạn sẽ phải biết tên máy tính của mình. Ví dụ: bạn sẽ cần thông tin này nếu muốn kết nối máy in của mình với nhiều PC. Điều này có thể được thực hiện rất dễ dàng bằng cách sử dụng Dấu nhắc Lệnh của bạn và bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện.

Cách sử dụng Command Prompt để tìm tên máy tính của bạn

Trước khi chúng tôi bắt đầu giải thích các cách và lệnh khác nhau mà bạn có thể sử dụng để tìm tên máy tính của mình, bạn cần biết cách mở Dấu nhắc Lệnh.

 1. Đơn giản chỉ cần nhấp vào Bắt đầu

 2. Loại hình “cmd” trong thanh tìm kiếm. Nhấn Enter và một cửa sổ nhỏ màu đen sẽ xuất hiện. Đó là ứng dụng Dấu nhắc Lệnh của bạn.

 3. gõ lệnh hostname và nhấn Đi vào.

Sau đó, Dấu nhắc Lệnh của bạn sẽ hiển thị tên máy tính của bạn trong dòng tiếp theo.

tên máy chủ

Vấn đề tiềm ẩn duy nhất ở đây là bạn cần phải rất cẩn thận với việc đánh máy của mình. Nếu bạn đánh máy sai, Dấu nhắc Lệnh sẽ không nhận ra lệnh và sẽ không có gì xảy ra.

Nhận DNS hoặc FQDN của máy tính của bạn

Để có DNS đầy đủ hoặc Tên miền đủ điều kiện (FQDN) cho máy tính của bạn, hãy sử dụng các lệnh sau:

 1. Nhập lệnh này chính xác như được hiển thị:

  net config workstation | findstr /C: “Full Computer Name

 2. Đi vào. Dấu nhắc lệnh sẽ hiển thị tên DNS đầy đủ của máy tính của bạn.
Tên máy tính đầy đủ

Thông tin có giá trị khác mà bạn có thể nhận được từ Dấu nhắc Lệnh

Địa chỉ IP của máy tính của bạn

Một thông tin rất quan trọng khác mà bạn có thể cần là địa chỉ IP của máy tính. Tất nhiên, Command Prompt cũng có thể giúp bạn điều này.

Các bước sau đây sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm thấy địa chỉ IP của máy tính:

 1. Mở Dấu nhắc Lệnh.

 2. Gõ vào ipconfig và nhấn Đi vào.

 3. Tìm kiếm “Địa chỉ IPv4”.
ipconfig

Nếu bạn đang sử dụng VPN (mạng riêng ảo) cho công việc của mình, bạn sẽ có thêm thông tin trong Địa chỉ IPv4.

Địa chỉ IP của máy chủ miền doanh nghiệp của bạn

Tuy nhiên, một lệnh thú vị khác mà bạn có thể muốn sử dụng là “nslookup”. Lệnh này cho phép bạn tìm địa chỉ IP của máy chủ miền doanh nghiệp của mình:

 1. Loại hình nslookup nhấn Space và thêm miền doanh nghiệp của bạn và nhấn Enter.

 2. Ví dụ: bạn có thể sử dụng lệnh này trên YouTube: nslookup youtube.com

Địa chỉ IP giữa máy tính và trang web của bạn

Command Prompt sẽ in tất cả các địa chỉ IP của máy chủ giữa máy tính của bạn và trang web mà bạn đã nhập.

 1. Loại hình tracert trong Dấu nhắc Lệnh của bạn, nhấn phím Space, nhập trang web mà bạn muốn truy cập (hoặc bất kỳ trang web nào bạn chọn) và nhấn enter.

 2. Ví dụ, bạn có thể gõ tracert youtube.com để tìm địa chỉ IP của tất cả các máy chủ “đứng” giữa bạn và YouTube.

Bắt đầu sử dụng Dấu nhắc Lệnh

Như bạn có thể thấy, Command Prompt trên máy tính của bạn là một công cụ linh hoạt mà bạn có thể sử dụng cho nhiều tác vụ khác nhau. Mặc dù một số lệnh này được coi là rất cơ bản và cơ bản, nhưng chúng là điểm khởi đầu tốt cho những ai muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng Dấu nhắc Lệnh.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *