Cách xem lịch sử đặt hàng của bạn trên Amazon

Amazon là cửa hàng trực tuyến để mua hầu hết mọi thứ và nhận được gần như trong nháy mắt. Đôi khi, bạn có thể muốn xem lại các giao dịch mua trước đây của mình nếu bạn là một người thích mua sắm trên Amazon.

Cách xem lịch sử đặt hàng của bạn trên Amazon

May mắn thay, từ trang web Amazon, bạn có thể thấy các giao dịch mua được thực hiện trong vòng 30 ngày qua, ba tháng trước hoặc trong một năm cụ thể.

Đọc tiếp để tìm hiểu cách truy cập thông tin về các giao dịch mua trước đây của bạn thông qua các thiết bị khác nhau.

Xem Lịch sử đặt hàng cho Amazon trên PC

Từ trang web Amazon, bạn có thể xem lịch sử đặt hàng của mình; đây là cách:

 1. Truy cập trang web Amazon.com.
 2. Đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 3. Về phía góc trên cùng bên phải, nhấp vào chữ V chỉ xuống bên cạnh nút “Tài khoản & Danh sách” bên dưới tên của bạn.
 4. Chọn “Tài khoản” từ trình đơn thả xuống, sau đó nhấp vào nút “Đơn đặt hàng của bạn”.
 5. Màn hình “Đơn đặt hàng của bạn” sẽ hiển thị các đơn đặt hàng gần đây nhất của bạn. Để xem các đơn đặt hàng trước đó, hãy nhấp vào nút có nhãn “30 ngày qua” hoặc “ba tháng qua” ngay phía trên đơn đặt hàng đầu tiên gần đây.
 6. Chọn khoảng thời gian mà bạn muốn xem các mặt hàng bạn đã mua; các mục sẽ tự động hiển thị.

Xem lịch sử đặt hàng cho Amazon trên iPhone

Tùy chọn xem và tải xuống lịch sử đặt hàng của bạn chưa khả dụng trên ứng dụng Amazon. Đây là cách xem lịch sử đặt hàng của bạn từ Amazon.com:

 1. Truy cập trang web Amazon.com và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 2. Từ góc trên cùng bên phải, nhấn vào chữ V bên cạnh nút “Tài khoản & Danh sách” bên dưới tên của bạn.
 3. Nhấn “Tài khoản” từ menu kéo xuống, sau đó nhấn vào nút “Đơn hàng của bạn”.
 4. Màn hình “Đơn đặt hàng của bạn” sẽ hiển thị các đơn đặt hàng gần đây nhất của bạn. Để xem các đơn đặt hàng trước đây khác, hãy nhấn vào nút có nhãn “30 ngày qua” hoặc “Ba tháng qua” ngay phía trên đơn đặt hàng đầu tiên trước đó.
 5. Chọn khoảng thời gian bạn muốn xem các đơn đặt hàng đã mua của mình từ khoảng thời gian đó.

Xem Lịch sử đặt hàng cho Amazon trên iOS

Ứng dụng Amazon hiện không hiển thị lịch sử đặt hàng. Thực hiện theo các bước sau để xem lịch sử đặt hàng của bạn từ Amazon.com:

 1. Truy cập trang web Amazon.com và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, nhấn vào chữ V bên cạnh nút “Tài khoản & Danh sách” bên dưới tên của bạn.
 3. Chạm vào “Tài khoản” từ menu thả xuống, sau đó chạm vào nút “Đơn hàng của bạn”.
 4. Màn hình “Đơn đặt hàng của bạn” sẽ hiển thị các đơn đặt hàng gần đây nhất của bạn. Để xem các đơn đặt hàng được đặt xa hơn, tức là trong một năm cụ thể, hãy nhấn vào nút có nhãn “30 ngày qua” hoặc “ba tháng qua” ngay phía trên các đơn đặt hàng trước đây.
 5. Nhấn vào một khoảng thời gian để xem giao dịch mua của bạn trong thời gian đó.

Xem lịch sử đặt hàng cho Amazon trên Android

Không có tùy chọn để xem các giao dịch mua trước đây của bạn từ ứng dụng Amazon, nhưng bạn có thể truy cập chúng từ trang web Amazon bằng cách thực hiện theo các bước sau:

 1. Truy cập trang web Amazon.com.
 2. Đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 3. Về phía góc trên cùng bên phải, nhấn vào chữ V hướng xuống bên cạnh nút “Tài khoản & Danh sách” bên dưới tên của bạn.
 4. Nhấn tùy chọn “Tài khoản” từ menu thả xuống, sau đó chọn nút “Đơn hàng của bạn”.
 5. Màn hình “Đơn đặt hàng của bạn” sẽ hiển thị các đơn đặt hàng gần đây nhất của bạn. Để xem các đơn đặt hàng được đặt trong một khoảng thời gian cụ thể, hãy nhấn vào nút có nhãn “30 ngày qua” hoặc “ba tháng qua”.
 6. Chọn một khoảng thời gian để xem các đơn đặt hàng của bạn.

Xem Lịch sử đặt hàng cho Amazon trên máy Mac

Để xem lịch sử đặt hàng của bạn từ trang web Amazon, hãy làm theo các bước sau:

 1. Truy cập trang web Amazon.com và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, nhấp vào chữ V bên cạnh nút “Tài khoản & Danh sách” bên dưới tên của bạn.
 3. Chọn tùy chọn “Tài khoản” từ trình đơn thả xuống, sau đó nhấp vào nút “Đơn đặt hàng của bạn”.
 4. Màn hình “Đơn đặt hàng của bạn” sẽ hiển thị các đơn đặt hàng gần đây nhất của bạn. Để xem các đơn hàng được đặt ngược thời gian, tức là trong một năm cụ thể, hãy nhấp vào nút có nhãn “30 ngày qua” hoặc “ba tháng qua” ngay phía trên đơn hàng đầu tiên trong danh sách.
 5. Nhấp vào một khoảng thời gian để xem các đơn đặt hàng của bạn trong thời gian đó.

Cách tải xuống Lịch sử mua hàng trên Amazon của bạn

Nếu muốn tải xuống bản sao lịch sử mua hàng trên Amazon để xem lại ngoại tuyến, bạn có thể truy cập thông tin này từ trang web Amazon.com. Thực hiện theo các bước sau để tải xuống báo cáo đơn đặt hàng trước đây về máy tính hoặc thiết bị di động của bạn:

 1. Truy cập Amazon.com, sau đó đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 2. Nhấp vào tùy chọn “Tài khoản & Danh sách” dưới tên của bạn ở góc trên cùng bên phải.
 3. Chọn “Tài khoản” từ trình đơn kéo xuống.
 4. Cuộn xuống phần “Tùy chọn đặt hàng và mua sắm”, sau đó chọn “Tải xuống báo cáo đơn hàng”.

Tùy chọn cài đặt nhanh

Từ phần trên cùng của trang Báo cáo lịch sử đặt hàng yêu cầu, bạn sẽ thấy một hộp có nhãn Tùy chọn cài đặt nhanh.

Tính năng này cung cấp ảnh chụp nhanh các giao dịch mua của bạn từ tháng trước, 30 ngày qua, năm ngoái hoặc tùy chọn từ đầu năm đến nay. Thực hiện theo các bước sau để sử dụng tính năng Tùy chọn Đặt nhanh để đặt thông tin báo cáo của bạn:

 1. Nhấp vào một báo cáo, sau đó các trường bên trái sẽ tự động điền.
 2. Theo mặc định, “Tùy chọn cài đặt nhanh” dành cho các mục. Nếu bạn muốn báo cáo về đơn đặt hàng, trả lại hoặc hoàn tiền, hãy thay đổi “Loại báo cáo”.
 3. Nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc và “Tên báo cáo” nếu bạn muốn.
 4. Nhấp vào thông báo bật lên “Yêu cầu báo cáo” sẽ xác nhận rằng yêu cầu báo cáo của bạn đang được tiến hành.

Báo cáo lịch sử đặt hàng

Để xem đơn đặt hàng, mặt hàng trả lại hoặc tiền hoàn lại trong một phạm vi ngày cụ thể, bạn có thể tạo báo cáo tùy chỉnh; đây là các bước để làm điều đó:

 1. Trên trang “Báo cáo lịch sử đặt hàng yêu cầu”, nhấp vào “Loại báo cáo” từ danh sách kéo xuống.
 2. Nhập ngày và nhập “Tên báo cáo” nếu bạn muốn.
 3. Nhấp vào “Yêu cầu báo cáo.” Một thông báo bật lên sẽ xác nhận rằng yêu cầu báo cáo của bạn đang được tiến hành.

Khi báo cáo đã sẵn sàng, bạn sẽ nhận được email đến địa chỉ được kết nối với tài khoản Amazon của bạn. Email sẽ bao gồm một liên kết tải xuống để tải xuống báo cáo.

câu hỏi thường gặp

Bạn có thể xóa đơn đặt hàng Amazon khỏi lịch sử của mình không?

Câu trả lời ngắn gọn là bạn không thể xóa hoàn toàn một đơn đặt hàng khỏi lịch sử của mình. Không có tùy chọn xóa đơn hàng bạn đã đặt thông qua tài khoản Amazon khỏi lịch sử mua hàng. Như một giải pháp thay thế, bạn có thể lưu trữ lịch sử đặt hàng của mình.

Tìm kiếm đơn đặt hàng trên Amazon có thể quay trở lại bao xa?

Bạn có thể xem các đơn đặt hàng của mình trong sáu tháng qua hoặc trong một năm cụ thể.

Tại sao một mặt hàng biến mất khỏi đơn đặt hàng Amazon của tôi?

Nếu bạn có một mặt hàng bị thiếu trong gói hàng của mình, nó có thể đã được vận chuyển riêng. Bạn có thể kiểm tra xem mặt hàng bị thiếu có nằm trong lô hàng khác hay không bằng cách đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn và chuyển đến “Đơn hàng của bạn”. Bên cạnh hình ảnh mặt hàng của bạn, hãy nhấp vào nút “Theo dõi gói hàng” để tìm ngày giao hàng cho lô hàng.

Amazon giữ dữ liệu của tôi trong bao lâu?

Tất cả các tệp sẽ bị xóa nếu tài khoản Amazon của bạn không hoạt động trong hai năm. Chủ tài khoản được thông báo trước khi xóa tệp.

Tôi có thể tìm số theo dõi của mình trên Amazon ở đâu?

Khi tính năng theo dõi khả dụng, bạn có thể tìm thấy số theo dõi của mình qua trang “Đơn hàng của bạn”. Nhấp vào nút “Theo dõi gói hàng”, sau đó cuộn xuống cuối trang để biết số theo dõi.

Làm thế nào để bạn hủy đơn đặt hàng Amazon?

Làm theo các bước sau để hủy đơn hàng Amazon:

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn, sau đó nhấp vào “Đơn đặt hàng của bạn”.

2. Nhấp vào “Hủy mục”.

3. Đánh dấu vào ô của mặt hàng bạn muốn xóa khỏi đơn hàng. Hoặc, để hủy toàn bộ đơn hàng, hãy chọn tất cả các mục.

4. Chọn “Hủy các mặt hàng đã chọn trong đơn hàng này” để xác nhận việc hủy.

Một thông báo xác nhận hủy sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn.

Ảnh chụp nhanh về lịch sử mua hàng trên Amazon của bạn

Có quyền truy cập vào các mặt hàng đã mua trước đây của bạn có thể phục vụ một số mục đích. Tùy chọn này hữu ích nếu bạn muốn đặt hàng lại một mặt hàng hoặc nếu vẫn còn thời gian để hủy một mặt hàng. Amazon cho phép bạn xem các mặt hàng đã mua ngày, tháng và thậm chí nhiều năm trong quá khứ. Bạn cũng có thể tải xuống các báo cáo để xem ngoại tuyến. Các tính năng này hiện chỉ khả dụng trên trang web Amazon, vì vậy nếu đang sử dụng thiết bị di động, bạn cần đăng nhập vào tài khoản của mình qua trang web.

Bạn có thể tìm thấy các mặt hàng đã mua trước đây mà bạn đang tìm kiếm không? Hãy cho chúng tôi biết về nó trong phần bình luận bên dưới.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *