capnhat.me tròn 6 tuổi – hãy ăn mừng cùng chúng tôi và giành giải thưởng!

Đó là sinh nhật của chúng tôi và chúng tôi đưa ra các quy tắc!

Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ đăng các nhiệm vụ khác nhau trên phương tiện truyền thông xã hội capnhat.me. Hoàn thành các nhiệm vụ và giành giải thưởng! Tham gia lễ kỷ niệm và giành được những món quà như gói capnhat.me hàng năm và vật phẩm capnhat.me.

Chưa bán? Tất cả những gì chúng tôi có thể nói thêm là hàng hóa của chúng tôi là đẹp nhất và các gói chúng tôi sẽ tặng là các gói Mac + iOS. Tìm hiểu tất cả về gói capnhat.me Mac + iOS trên trang gói đăng ký chuyên dụng.

Chúng tôi sẽ đăng các hoạt động sinh nhật capnhat.me từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, vì vậy hãy theo dõi chặt chẽ các trang của chúng tôi trên:

Chuẩn bị để ăn mừng? Sẵn sàng, thiết lập, đi!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *