Chippy – THI TRONG MỀNH 24H thắng Được đến nhà DORAEMON (Cùng cha mẹ)►Liên Hệ Quảng Cáo quocphamlmht2@gmail.com

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
► Cám ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ.
► Chúc bạn vui vẻ
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
————————————————-

43 thoughts on “Chippy – THI TRONG MỀNH 24H thắng Được đến nhà DORAEMON (Cùng cha mẹ)

  1. Cái tay ở sau lưng chippy là tay của Doraemon nhưng mà có ai mặc áo doraemon đó không biết là ai đã mặc nhỉ?

  2. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂❤❤❤❤❤❤❤❤😢😢😢😢😢😢😢😢🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉😮😮😮😮😮😮😮😅😅😅😅😅😅😅😅😊😊😊😊

  3. ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  4. 😊😅😢😂🎉)❤😊😅😮😢🎉🎉😂😂❤❤❤😂😂😢😢😢🎉🎉😢😮😮😅😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *