https://capnhat.me/ là website chuyên về cập nhật các tin tức công nghệ, các thủ thuật công nghệ. Tại đây, bạn sẽ học được những cách sử dụng phần cứng, phần mềm. Website có các chuyên mục như:

  • Thiết bị phần cứng: iPhone, iPad, Macbook, Laptop, điện thoại, PC,…
  • Phần mềm
  • Sử dụng các mạng xã hội như Facebook, TikTok, Instagram, Youtube,…
  • ….

Các thông tin, bài viết trên capnhat.me đều được nghiên cứu chuyên sâu.